Visi pasākumi

Plānotie

18 Mai

Laura Krasņikova ģitāras spēles audzēkņu atklātais mācību koncerts

Vairāk
23 Mai

Intas Zakenfeldes, Litas Gārbenas, Artūra Sebra un Normunda Cielavas audzēkņu atklātais mācību koncerts

Vairāk
25 Mai

Initas Mangales klavierspēles audzēkņu atklātais mācību koncerts

Vairāk
26 Mai

Elīzas Kristas Ekuzes, Markusa Šīmaņa, Māras Ansonskas un Gunāra Endzeļa audzēkņu atklātais mācību koncerts

Vairāk
30 Mai

Salgales Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

Vairāk

Notikušie

11 Mai

Diplomdarbu aizstāvēšana

Vairāk
09 Mai

Mātes dienas koncerts

Vairāk
04 Mai

Svētbrīdis Salgales baznīcā

Vairāk par pasākumu
27 Apr

Jelgavas novada Sociālo darbinieku izbraukuma seminārs Salgales pagastā

Vairāk
11 Apr

Skolas padomes sapulce

Vairāk
01 Apr

Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” izstāde

01. aprīlis – 04. maijs

Vairāk par izstādi
31 Mar

Koncerts “Pavasara miers”

Vairāk par koncertu
24 Mar

Vecāku sapulce

Vairāk
17 Mar

Pedagoģiskās padomes sēde

17 Mar

Atvērto durvju diena

Vairāk par pasākumu
14 Mar

Pavasara brīvlaiks

14. marts – 18. marts

08 Mar

Valsts konkursa I kārtas noslēguma pasākums vizuālās mākslas programmas audzēkņiem

08. marts – 09. marts

Vairāk
03 Mar

Mācību pārbaudījumi instrumenta spēlē

03. marts – 10. marts

24 Feb

Konkurss “Viktorīna mūzikas teorijā” 4.-8. klašu audzēkņiem

24. februāris – 28. februāris

Vairāk par konkursu
18 Feb

Izstāde “Vilnis Lielupē”

18. februāris – 18. marts

Vairāk par izstādi
27 Jan

Tehniskā ieskaite klavierspēles, akordeona spēles un ģitāras spēles audzēkņiem

27. janvāris – 03. februāris

27 Jan

Mācību koncerts pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem

27. janvāris – 03. februāris

20 Jan

A. Kaltiginas izstāde “Naktssargi un draugi”

20. janvāris – 05. marts

Vairāk
10 Jan

Salgales MMS Konkurss “Pārsteigumu pavasaris”

10. janvāris – 11. aprīlis

Vairāk par konkursu
23 Dec

M. Šīmaņa audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vairāk
22 Dec

Ziemas brīvlaiks

22. decembris – 04. janvāris

22 Dec

I. Mangales audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vairāk
21 Dec

Koncerts “Ziemassvētku jampadracis Salgalē”

Vairāk
20 Dec

G. Endzeļa, A. Sebra un M. Ansonskas audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vairāk
17 Dec

I. Zakenfeldes audzēkņu Ziemassvētku koncerts

Vairāk
15 Dec

Izstāde “Mēs-par zaļu Latviju un Eiropu”

15. decembris – 31. decembris

Vairāk
09 Dec

Mācību koncerti

09. decembris – 16. decembris

Vairāk
09 Dec

Vecāku sapulce

Vairāk
15 Okt

Izstāde “Daba ienāk telpā”

Vairāk
30 Sep

Valsts konkursa I kārta vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmas audzēkņiem

30. septembris – 25. februāris

02 Sep

Mācību gada atklāšana

Vairāk
31 Mai

Mācību gada noslēguma Zoom koncerts

27 Mai

SMMS izlaidums