Uzņemšana

Profesionāli pedagogi

Salgales MMS var attīstīt muzikālās un mākslinieciskās dotības pie profesionāli zinošiem skolotājiem. Esam lepni, ka mūsu pedagogi māca tos mācību priekšmetus, kas viņiem pašiem ļoti, ļoti patīk.

Individuāla pieeja

Šeit ir iespēja individuāli apgūt mūzikas instrumentu spēli ar kvalitatīviem mūzikas instrumentiem.

Personības pilnveidošana

Mūsu skolā ir iespēja radošā vidē pilnveidot savu personību, attīstīt mākslinieciskās un muzikālās dotības, atrast domubiedrus un draugus.