Mūsu komanda

Salgales Mūzikas un mākslas skolā var attīstīt muzikālās un mākslinieciskās dotības pie profesionāli zinošiem skolotājiem. Esam lepni, ka mūsu pedagogi māca tos mācību priekšmetus, kas viņiem pašiem ļoti, ļoti patīk.

Pedagogi

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

Izkrāso dzīvi saulainās krāsās!

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam.

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

Saksofons ir mana aizraušanās. Aizraušanās ir mans darbs.

Fagota spēles skolotājs

Fagota spēles skolotājs

Gunārs Endzelis

Nav neizdarāmu lietu. Ir neizdarīgi cilvēki!

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā.

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas.

Mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Anete Alksne

Ja tev nav lemts lidot, tad vismaz rāpo ar paceltu galvu.

Koncertmeistars

Koncertmeistars

Tomijs Endzelis

Flautas spēles skolotāja

Flautas spēles skolotāja

Ginta Ozollapa

Direktores vietniece mācību darbā

Direktores vietniece mācību darbā

Irēna Pauloviča

Ģitārspēles skolotājs

Ģitārspēles skolotājs

Kristaps Markots

Tehniskie darbinieki

Dežurante

Dežurante

Ineta Tarabanova

Dzīve ir cīņa. Ja ej caur elli, neapstājies!