Mūsu komanda

Salgales Mūzikas un mākslas skolā var attīstīt muzikālās un mākslinieciskās dotības pie profesionāli zinošiem skolotājiem. Esam lepni, ka mūsu pedagogi māca tos mācību priekšmetus, kas viņiem pašiem ļoti, ļoti patīk.

SMMS kolektīvs kopbildē

Pedagogi

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

"Izkrāso dzīvi saulainās krāsās!"

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

"Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!"

Flautas spēles skolotāja

Lita Gārbena

Flautas spēles skolotāja

Lita Gārbena

"Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi."

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

"Saksofons ir mana aizraušanās. Aizraušanās ir mans darbs."

Fagota spēles skolotājs

Gunārs Endzelis

Fagota spēles skolotājs

Gunārs Endzelis

"Nav neizdarāmu lietu. Ir neizdarīgi cilvēki!"

Trompetes spēles skolotājs

Normunds Cielava

Trompetes spēles skolotājs

Normunds Cielava

"Kā pūš, tā skan!"

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Ģitāras spēles skolotājs

Lauris Krasņikovs

Ģitāras spēles skolotājs

Lauris Krasņikovs

"Mūzika ir dzīva. Caur to plūst emocijas un piedzīvojumi, vēlmes un sapņi. Klasika vai roks, jazz vai country, jebkurā sastāvā ģitāra ir neatņemams mūzikas instruments. Iepazīsti. Iemācies. Un izspēlē caur ģitāras skaņām savu dzīvi."

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Anete Alksne

Mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Anete Alksne

"Ja tev nav lemts lidot, tad vismaz rāpo ar paceltu galvu."

Koncertmeistars

Koncertmeistars

Uģis Muzikants

Tehniskie darbinieki

Lietvede

"Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi."

Dežurante

Daiga Briede

Dežurante

Daiga Briede

"Smaidam, smaidam, smaidam. Un pasaule atvērsies priekam!"

Dežurante

Ineta Tarabanova

Dežurante

Ineta Tarabanova

"Dzīve ir cīņa. Ja ej caur elli, neapstājies!"