Mūsu komanda

Salgales MMS var attīstīt muzikālās un mākslinieciskās dotības pie profesionāli zinošiem skolotājiem. Esam lepni, ka mūsu pedagogi māca tos mācību priekšmetus, kas viņiem pašiem ļoti, ļoti patīk.

Salgales MMS kolektīvs

Pedagogi

Direktore

Salgales MMS direktore Anda Silgaile

"Mans darbs un dzīve Dieva godam!"

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Anna Kaltigina

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

"Izkrāso dzīvi saulainās krāsās!"

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

"Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!"

Flautas spēles skolotāja

Flautas spēles skolotāja

Lita Gārbena

"Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi."

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Gunārs Endzelis

"Nav neizdarāmu lietu. Ir neizdarīgi cilvēki!"

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Normunds Cielava

"Kā pūš, tā skan!"

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Elīza Krista Ekuze

"Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē priecīgas, augšupejošas un radošas jūtas." Beinsa Duno

Ģitāras spēles skolotājs

Ģitāras spēles skolotājs

Lauris Krasņikovs

"Mūzika ir dzīva. Caur to plūst emocijas un piedzīvojumi, vēlmes un sapņi. Klasika vai roks, jazz vai country, jebkurā sastāvā ģitāra ir neatņemams mūzikas instruments. Iepazīsti. Iemācies. Un izspēlē caur ģitāras skaņām savu dzīvi."

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Māra Ansonska

"Caur mūziku Dievs rāda, ka Visumā bez mums ir vēl daudz kas cits. Mūzika ir visapkārt. Tikai jāprot klausīties…" no k/f “Sirds mūzika

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Tehniskie darbinieki

Dežurante

Dežurante

Daiga Briede

"Smaidam, smaidam, smaidam. Un pasaule atvērsies priekam!"