Mūsu komanda

Salgales Mūzikas un mākslas skolā var attīstīt muzikālās un mākslinieciskās dotības pie profesionāli zinošiem skolotājiem. Esam lepni, ka mūsu pedagogi māca tos mācību priekšmetus, kas viņiem pašiem ļoti, ļoti patīk.

Salgales MMS kolektīvs

Pedagogi

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Anna Kaltigina

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

"Izkrāso dzīvi saulainās krāsās!"

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Klavieru taustiņi

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja Ilze Šuca

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

"Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!"

Flautas spēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas flautas spēles skolotāja Lita Gārbena

Flautas spēles skolotāja

Lita Gārbena

"Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi."

Saksofona spēles skolotājs

Salgales Mūzikas un mākslas saksofona spēles skolotājs Artūrs Sebris

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

"Saksofons ir mana aizraušanās. Aizraušanās ir mans darbs."

Fagota spēles skolotājs

Salgales Mūzikas un mākslas skolas eifonija spēles skolotājs Gunārs Endzelis

Fagota spēles skolotājs

Gunārs Endzelis

"Nav neizdarāmu lietu. Ir neizdarīgi cilvēki!"

Trompetes spēles skolotājs

Salgales Mūzikas un mākslas skolas trompetes spēles skolotājs Normunds Cielava

Trompetes spēles skolotājs

Normunds Cielava

"Kā pūš, tā skan!"

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Salgales Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles skolotājs Mareks Alksnis

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Elīza Krista Ekuze

Klavierspēles skolotāja

Elīza Krista Ekuze

"Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē priecīgas, augšupejošas un radošas jūtas." Beinsa Duno

Ģitāras spēles skolotājs

Salgales Mūzikas un mākslas skolas ģitāras spēles skolotājs Lauris Krasņikovs

Ģitāras spēles skolotājs

Lauris Krasņikovs

"Mūzika ir dzīva. Caur to plūst emocijas un piedzīvojumi, vēlmes un sapņi. Klasika vai roks, jazz vai country, jebkurā sastāvā ģitāra ir neatņemams mūzikas instruments. Iepazīsti. Iemācies. Un izspēlē caur ģitāras skaņām savu dzīvi."

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Māra Ansonska

Klavierspēles skolotāja

Māra Ansonska

"Caur mūziku Dievs rāda, ka Visumā bez mums ir vēl daudz kas cits. Mūzika ir visapkārt. Tikai jāprot klausīties…" no k/f “Sirds mūzika"

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitamais instruments marimba un vālītes

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Markuss Šīmanis

"Kurš vēlas, meklē iespējas, kurš nevēlas - attaisnojumus." D.H. Mils

Tehniskie darbinieki

Dežurante

Salgales Mūzikas un mākslas dežurante Daiga Briede

Dežurante

Daiga Briede

"Smaidam, smaidam, smaidam. Un pasaule atvērsies priekam!"

Lietvede

"Problēmu nav, ir tikai izaicinājumi."