Nodarbību grafiki

Mūzikas programmu nodarbību saraksts 2022./2023. m.g. II semestrim un Grupu sadalījums

Mākslas programmu nodarbību saraksts 2022./2023. m.g. II semestrim

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2022./2023. m.g. II semestrim

2022./2023. mācību gada oficiālo brīvdienu, semestru sākuma un beigu datumi

Mācību gadu veido divi semestri:

  • Pirmais semestris: no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim;
  • Otrais semestris: no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam.

Brīvdienas:

  • Rudens brīvdienas: no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas: no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas: no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam;
  • Vasaras brīvdienas: no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.
Salgales MMS logo