Nodarbību grafiki

Mūzikas programmu nodarbību saraksts 2021./2022. m.g. II semestrim un Grupu sadalījums

Mākslas programmu nodarbību saraksts 2021./2022. m.g. II semestrim

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2021./2022. m.g. II semestrim

2021./2022. mācību gada oficiālo brīvdienu, semestru sākuma un beigu datumi

Mācību gadu veido divi semestri:

  • Pirmais semestris: no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim;
  • Otrais semestris: no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam.

Brīvdienas:

  • Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas: no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam;
  • Vasaras brīvdienas: no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.