Kontakti

Kontaktpersonas

Rekvizīti

Maksātājs:

Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģ. Nr.: 90009118031

AS Swedbank – LV07HABA0551025900443
AS SEB banka – LV81UNLA0050023690285
AS Luminor – LV15RIKO0002930225014

Pakalpojuma saņēmējs:

Salgales Mūzikas un mākslas skola
Reģ. Nr. 50900002621
Adrese: 1. maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045