Piekļūstamības paziņojums

Salgales Mūzikas un mākslas skola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Salgales Mūzikas un mākslas skolas tīmekļvietni - https://www.salgalesmms.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Salgales Mūzikas un mākslas skolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Nav pievienoti subtitri.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 26.11.2021. Izvērtēšanu veica Katrīna Kellerte.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://www.salgalesmms.lv/wp-content/uploads/2021/11/Salgales-Muzikas-un-makslas-skola-Pieklustamibas-izvertesanas-protokols.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

  • Subtitru alterntīva – saturā pievienot audio aprakstu (audio description) teksta formātā zem video (biežāk  satura veidos pasākumā vai aktualitātē).

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: katrina.kellerte@jelgavasnovads.lv

Zvaniet: +371 24556575

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Katrīna Kellerte
Salgales Mūzikas un mākslas skolas atbildīgais par tīmekļvietni
E-pasts: katrina.kellerte@jelgavasnovads.lv
Tālrunis: 24556575

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 16.11.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Anda Silgaile Salgales Mūzikas un mākslas skolas direktore.