Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Salgales Mūzikas un mākslas skolā!

Aizpildi dokumentus un nogādā uz skolu direktorei izprintētus vai pa e-pastu  salgalesmms@jelgavasnovads.lv

 

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Skolas direktore vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos un iestājpārbaudījuma norises laiku.

Uzņemšanas iesniegums

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori un iestājpārbaudījuma veikšana, kura laikā:

  • Mūzikas programmu audzēkņiem tiek pārbaudītas muzikālās dotības un fizioloģiskā atbilstība mūzikas instrumenta spēles prasībām;
  • Mākslas programmas audzēkņiem tiek pārbaudīta mākslieniecsikā uztvere.

3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:

  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase).