09.03.2024.

Rīgas Latviešu biedrības nams

Salgales MMS Talanti Latvijai! Padarīts atkal viens labs darbiņš ! Paldies, Talants Latvijai dalībnieku vecākiem par pacietību un atbalstu!

 

Konkursā “Talants Latvijai”2 kārtā Salgales MMS pārstāvēs  flautas spēles audzēkne Alissa Liepa pedagogs Ginta Ozollapa, kcm Tomijs Endzelis, akordeona spēles audzēknis Kristians Kārlis Ceļmillers pedagogs Inta Zakenfelde, sitaminstrumentu spēles audzēknis Matīss Ķincis pedagogs Mareks Alksnis, kcm Anete Alksne.
Lai prieks muzicēt un labs rezultāts sniegumam. 
Konkursā “Talants Latvijai” finālā mūsu skolu pārstāvēs flautas spēles audzēkne Alissa Liepa.  Priecājamies par Alissas Liepas panākumiem konkursā. Finālā iegūta ATZINĪBA.
Paldies skolotājai Gintai Ozollapai, koncertmeistaram Tomijam Endzelim un
vecākiem par atbalstu.
Lepojamies !

01. Jūnijā mūsu skolas audzēkne Alissa Liepa piedalīsies konkursa “Talants Latvijai” noslēguma koncertā un konkursa laureātu apbalvošanā.