17.08.2023. – 23.08.2023.

Šogad iesildīšanās nometnīte “Augusta BURZIŅŠ” tiek rīkots no 17.08.-23.08.:

 

  • 17.-22.08. Specialitāšu pedagogi ar saviem audzēkņiem gatavo koncertpriekšnesumus. Dienas gaitu un laiku nosaka skolotājs.
  • 22.08. Pēcpusdienā koncerts.
  • 22.,23.08. Māksliniekiem plenērs.
  • 23.08. Visu dienu mācību ekskursija uz Rīgu, Jūrmalu. Plānojam “Mūzikas muzeja” un mākslas galerijas apmeklējumu. Jūras un atpūtas parka baudīšanu.

Sīkāku informāciju sniegs specialitātes skolotājs. Visu jautājumu precizējumi no 14. augusta.

Lūgums e-klases pastā pieteikt audzēkņus, kuri vēlas piedalīties šajā pasākumā.

Lai izdevusies vasara!