09.12.2021.

18:30

Zoom platformā

Darba kārtībā:

  1. Skolas telpu jautājums;
  2. Iepazīstināšana ar  vecāku aptaujas rezultātiem;
  3. Decembra aktualitātes.

Zoom saite tiks ievietota E-klasē un Whatsapp grupās.