Tehniskā ieskaite

11.03.2024. – 15.03.2024.

Salgales Mūzikas un Mākslas skola

“Pūšaminstrumentu spēle” un “Sitaminstrumentu spēle” tehniskā ieskaite.