18.05.2023.

17:30

Salgales Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē

Sitaminstrumnetu spēles audzēkņu koncerta afiša