11.10.2023.

11. oktobrī Salgales MMS vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu nodarbība notika Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. Apskatījām  izstādi “Lauku tēmas atspoguļojums latviešu glezniecībā”. Audzēkņi pētīja glezniecības tehnikas, darbu kompozīcijas un idejiskos risinājumus.  Katram audzēknim  bija jāuzzīmē gleznas kopija, kura visvairāk viņu uzrunāja. Paldies muzejam par viesmīlīgo uzņemšanu un audzēkņiem par radošo pieeju zīmējumu tapšanā.