SMMS vizuālās mākslas konkurss ”VILNIS LIELUPĒ” 2023

2023.gadā vizuālās mākslas konkursā aicinājām piedalīties tikai Salgales MMS audzēkņus. Konkursa tēma: “ Lielupes Vilnis Salgalē ".

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Lielupe no putnu lidojuma

Gleznošanas konkurs “VILNIS LIELPĒ” 2023 NOLIKUMS 

Gleznošanas konkursa

Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” izstāde

Vilnis lielupē izstāde

Izstāde “Dziesmu vilnis”

Lielupe no putnu lidojuma

Ir noslēdzies gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” VIDEO