V Starptautiskais gleznošanas konkurss Vilnis Lielupē

Salgales Mūzikas un mākslas skola jau piekto gadu organizē Starptautisko gleznošanas konkursu "Vilnis Lielupē". Ar katru gadu konkurss kļūst plašāks un profesionāli dziļāks. Šī gada konkursa tēma - Dziesmu vilnis.

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Lielupe no putnu lidojuma

V Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” tēma – Dziesmu vilnis

Dziesma skan mūsu ikdienā, dziesmu trallinām autobusā un pastaigā.

Dziesma skan mūsos, kā senajās tautasdziesmās:
“Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju.”

Ir dziesma, ko dziedam īpašos notikumos, ir dziesma, ko dziedam kopā. Latviešu tauta ir apzinājusies, ka, kopā dziedot, spēks aug un paveicamas lielas lietas. Dziedot esam atguvuši brīvību Latvijas valstī. Jau vairāk kā 100 gadus, pastāvot dažādām varām, latviešu tauta sanāk kopā un organizē Dziesmusvētkus.   Ierosmei 2008. gada Dziesmusvētku video: https://www.youtube.com/watch?v=jISWtgdkF8Y

Konkursa mērķis:

Popularizēt mākslas skolu audzēkņu māksliniecisko jaunradi glezniecībā un radošo pašizpausmi.

Konkursa  uzdevumi:  
  • Rosināt mākslas skolu audzēkņu radošu pašizteikšanos dažādās glezniecības tehnikās;
  • Aktualizēt kopā dziedāšanas tradīciju kā būtisku kultūras pamatdaļu;
  • Popularizēt Latviju un Salgales pagastu;
  • Veicināt sadarbību starp Latvijas un citu valstu mākslas skolām;
  • Iegūt jaunas sadarbības iespējas, idejas, iespaidus, pieredzes apmaiņu audzēkņiem un pedagogiem.
Konkursa dalībnieki:

Mākslas skolu audzēkņi vecumā no 7-15 gadiem

Gleznošanas konkursa

Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” izstāde

Vilnis lielupē izstāde

Izstāde “Dziesmu vilnis”

Lielupe no putnu lidojuma

Ir noslēdzies gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” VIDEO