Aktualitāšu arhīvs

Ir noslēdzies konkurss “Vilnis Lielupē”

Abstrakta glezna izmantojot akvareļatehnikā, ūdens un saules motīvs

Noris konkurss “Vilnis Lielupē”

A.Kaltiginas gleznojums

V Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē”

Gleznošana

Gleznošana brīvā dabā

Kļavu lapu dekora veidošana

Nodarbība DARBS MATERIALĀ brīvā dabā

Salgales Mūzikas un mākslas skola no priekšpuses

Mācību darba organizēšanas kārtība 2021./2022.m.g.

Audzēkņu uzņemšana jaunajam 2021./2022.mācību gadam

Pieteikšanās Interešu izglītības programmām

Salgales Mūzikas un mākslas skolas izlaidums