Aktualitāšu arhīvs

Izstāde Mēs par zaļu Latviju afiša

Izstāde “Mēs – par zaļu Latviju un Eiropu”

Abstrakta glezna, izmantojot akvareļatehnikā, ūdens un saules motīvs

Noris konkurss “Vilnis Lielupē”

Salgales MMS gaitenis ar gleznām pie sienām

Mācības klātienē atsākas no 15.novembra

Vilnis Lielupē 2021 konkursa dalībnieku skaits

Ir noslēdzies konkurss “Vilnis Lielupē”

Gleznošanas nodarbība ārtelpās

Gleznošana brīvā dabā

Kļavu lapu dekora veidošana

Nodarbība DARBS MATERIALĀ brīvā dabā

Salgales Mūzikas un mākslas skola no priekšpuses

Mācību darba organizēšanas kārtība 2021./2022. m.g.

Keramikas klase

Pieteikšanās Interešu izglītības programmām

Salgales MMS audzēkņu uzņemšanas afiša 2021./2022. mācību gadam

Audzēkņu uzņemšana jaunajam 2021./2022. mācību gadam

A.Kaltiginas gleznojums

V Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē”