10.07.2023. Mācību darbs

Salgales Mūzikas skola ir saņēmusi jaunu fagotu. Skolotājam Gunāram Endzelim un skolēnam Gustavam Sustrupam bija tas gods pirmajiem iemēģināt jauno instrumentu.

 

Galerija