04.12.2021. Mācību darbs

I pusgada pārbaudījumu grafiks:

13.12. – spēlē sk. E. Ekuzes, I. Zakenfeldes, L. Gārbenas un M. Alkšņa audzēkņi.

15.12. – spēlē sk. I. Mangales audzēkņi.

16.12. – spēlē sk. M. Ansonskas, M.Šīmaņa un G. Endzeļa audzēkņi.

09.12. – 16.12. – spēlē vispārējo klavieru audzēkņi savu stundu laikā, bez komisijas.

20.12. – 21.12. – audzēkņi spēlē koncertā video vai zoom versijās.

Vēlam izturību un labus panākumus!

Vairāk informācijas pie specialitātes skolotājiem.