Konsultācijas, uzņemšanas pārbaudījumi

25.05.2024. – 07.06.2024.

Salgales Mūzikas un Mākslas skola