24.03.2022.

18:00

Zoom platformā

Darba kārtība:

  • Mācību gada noslēguma aktualitātes;
  • Jaunā  2022./2023. m.g. aktualitātes;
  • Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

Plkst. 19.00 cita Zoom saite tiks nosūtīta ABSOLVENTU vecāku sapulcei.

Potenciālie absolventi: Gustavs Saulājs, Patrīcija Cunska, Katrīne Rimše, Luīze Siliņa, Markuss Briedis, Paula Vecmane.

Ja vecākiem ir kādi apspriežami ierosinājumi vai jautājumi, lūdzu tos iesūtīt e-klases pastā līdz 21.martam.

A. Silgaile