09.12.2021. – 16.12.2021.

Salgales Mūzikas un mākslas skola

13.12. – spēlē sk. E. Ekuzes, I. Zakenfeldes, L. Gārbenas un M. Alkšņa audzēkņi.

15.12. – spēlē sk. I. Mangales audzēkņi.

16.12. – spēlē sk. M. Ansonskas, M.Šīmaņa un G. Endzeļa audzēkņi.

09.12. – 16.12. – spēlē vispārējo klavieru audzēkņi savu stundu laikā, bez komisijas.