30.05.2024.

17:30

Salgales MMS audzēkņu mācību gada noslēguma koncerts  30. maijā plkst.17.30. Aicināti visi! Uz tikšanos!

30. maijā  košs un skanīgs bija  Salgales MMS šī mācību gada noslēguma koncerts. Pasākumā tika godināti konkursu laureāti un to skolotāji. Paldies sakām skolas sponsoriem un atbalstītājiem: pagasta pārvaldei, skolas padomei un vecākiem ! Paldies visam skolas kolektīvam par ieguldīto darbu! Lai visiem jauka un ziedoša vasara. Uz tikšanos jaunajā mācību gadā !