Mācību koncerti

07.03.2024. – 24.03.2024.

Salgales Mūzikas un Mākslas skola

Mācību koncerti izglītības programmās:

“Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle”, “Akardiona spēle”- norises laiks no – 07.-15. martam

“Stīgu instrumentu spēle-Ģitāras spēle “- norises laiks 24. marts.