29.05.2023.

17:30

Salgales Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē

Šogad Salgales Mūzikas un mākslas skolu absolvē 8 audzēkņi – 1 vizuāli plastiskās mākslas, 3 klavierspēles, 1 ģitāras spēles, 2 sitaminstrumentu spēles un 1 flautas spēles programmās. Apsveicam!