13.03.2024. – 15.03.2024.

Mārupe

Salgales MMS arī šajā mācību gadā veiksmīgi startējusi  Starptautiskajā  pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Wind star 2024”.

Gustavam Sustrupam 3 vieta Mūzikas skolu 2.-4.  klašu koka pūšamo instrumentu spēles grupā. (skolotājs Artūrs Sebris, koncertmeistars Tomijs Endzelis).

Hasanam Ralfam Ģedertam  3 vieta Mūzikas skolu 2.-4.  klašu koka pūšamo instrumentu spēles grupā. (skolotājs Gunārs Endzelis, koncertmeistare Anda Silgaile).

Markusam Drupam 2 vieta Mūzikas skolu 5.-7.  klašu sitaminstrumentu spēles kategorijā. (skolotājs Mareks Alksnis, koncertmeistare Anete Alksne).

Paldies visiem par ieguldīto darbu.