22.02.2024.

BJC "Laimīte", Rīgā

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls- konkurss “No baroka līdz rokam”, norisinājās  Rīgā, š.g. 22. februārī  . Priecājamies un sveicam VIA “SMMS” ar I pakāpes diplomu!  Paldies skolotājam A.Sebrim par ieguldīto darbu!