30.05.2022.

18:00

Salgales Mūzikas un mākslas skolas zālē

Salgales Mūzikas un mākslas skolu 2021./2022. mācību gadā absolvēja kopumā 5 audzēkņi. Vizuāli plastiskās mākslas programmu 3 audzēkņi un mūzikas programmu 2 audzēkņi. Sveicam absolventus!