Mācību koncerti

08.02.2024. – 12.02.2024.

Salgales MMS

Mācību koncerts “Pūšaminstrumentu spēle” un ” Sitaminstrumentu spēle” audzēkņiem.