22.07.2023.

Salgales MMS audzēkņu Hasana un Markusa radošais darbs nometnē “Saulkrasti JAZZ”. Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu.