08.01.2024. – 30.09.2024.

Salgalē, Staļģenē, Garozā, ,Ānē, Ozolniekos