09.05.2023.

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Skolotāja Ilze Šuca ar skolnieci un viņas diplomdarba aizstāvēšanas darbiem (krēsls un galds ar saulespuķēm)