19.01.2023.

17:00

Salgales Mūzikas un mākslas skola

Pasākuma "Kopā darām! Kopā radām!" afiša