30.01.2024. – 31.01.2024.

Salgales MMS godam startējusi 2023./2024.mācīb gada sitaminstumentu un pūšaminstrumentu Valsts konkursā.

Paldies audzēkņiem: Markusam Drupam, Matīsam Ķincim, Hasanam Ģedertam, Alissai Liepai, Gustavam Sustrupam, pedagogiem: Gintai Ozollapai, Marekam Alksnim, Artūram Sebrim, Gunāram Endzelim, koncertmeistariem: Anetei Alksnei, Tomijam Endzelim, Andai Silgailei par ieguldīto darbu. Tā turpināt!

Sveicam un lepojamies par Hasanu Ralfu Ģedertu, skolotāju Artūru Sebri un koncertmeistaru Tomiju Endzeli par iegūto 3.vietu Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē.

Atzinības raksts pasniegts Gustavam Sustrupam par Fagota spēli, skolotājs Gunārs Endzelis un koncertmeistars Anda Silgaile.