24.03.2022. Pasākumi

Salgales Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs aicina uz koncertu “Pavasara mieram”!

“Miers ir skaists vienmēr”

/Volts Vitmens/

Koncerta "Pavasara miers" afiša

Koncerta video atskats: