15.02.2024.

Salgales Mūzikas un Mākslas skola

2.-8.klašu audzēkņiem skolas viktorīna mūzikas teorijā .