Aktualitāšu arhīvs

Apbalvo par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

Konkursa “Nāk rudens apgleznot Latviju” rezultāti

Lepojamies!

Salgales Mūzikas un mākslas skolas izlaidumā uzstājas akordeonists

Sveicam Kristianu Kārli Ceļmilleru ar iegūto II vietu starptautiskā akordeonu spēles konkursā “CONCORD OF SOUNDS”

Starptautiiskā konkursa

Apsveicam Gustavu Sustrupu ar iegūto II vietu starptautiskā konkursā “OZOLNIEKI 2022”

Sveicam Kristianu Kārli Ceļmilleru ar iegūto II vietu XIX starptautiskā akordeonistu - solistu konkursā

Sveicam Kristianu Kārli Ceļmilleru ar iegūto II vietu XIX starptautiskā akordeonistu – solistu konkursā “Naujene – 2022”

Konkursa Wind Stars 2022 logo

Apsveicam Gustavu Sustrupu ar iegūto II vietu starptautiskā konkursā “Wind Stars 2022”

Apsveicam audzēknes ar veiksmīgu dalību Jelgavas novada skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā

Apsveicam Evelīnu Silenieci un Adriannu Paulu Milleri ar gūtajiem panākumiem konkursā “Katram savs kažociņš, košām spalvām rotāts viņš”

Skolēnu darbi

Noslēgusies Valsts konkursa I kārta Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņiem

Apsveicam Gustavu Sustrupu ar iegūto II vietu starptautiskā konkursa

Sveicam Gustavu Sustrupu ar iegūto II vietu starptautiskā konkursā “Naujene WIND 2022”