30.03.2022. Sasniegumi

Sveicam!

Salgales Mūzikas un mākslas skolas 1. klases audzēkni Gustavu Sustrupu ar iegūto II vietu

III Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Wind Stars 2022”!

Paldies pedagogam Gunāram Endzelim un koncertmeistarei Mārai Ansonskai!