03.04.2024. Sasniegumi

28. martā, Ozolnieku Tautas namā, tika godināti Jelgavas novada vizuālās mākslas interešu izglītības konkursu laureāti! Starp tiem arī Salgales MMS keramikas pulciņa audzēkņi. Konkursā “Nāk rudens apgleznot Latviju” Keitai Jonānei 3.vieta, Alenam Agarelovam 2.vieta. Novada konkursā “Saules ritmi” Melisai Valterei 1.pakāpes diploms, Keitai Jonānei 1.pakāpes diploms, kolektīvajā darbā – Mariannai Annai Millerei, Kristeams Duplinskim un Digmāram Paškevičam 1.pakāpes diploms. Gaidīsim rezultātus reģiona konkursā. Paldies skolotājai Ilzei Šucai par ieguldīto darbu un skolas vārda popularizēšanu!

Galerija