01.09.2021. Mācību darbs

Lūdzu iepazīties ar Mācību darba organizēšanas kārtību Salgales Mūzikas un mākslas skolā  2021./2022. m.g.

Skatīt pielikumu: Mācību darba organizēšanas kārtība

Direktore A. Silgaile