14.11.2021. Mācību darbs

No 15. novembra mācības atsākas klātienē.

Mūzikas programmas audzēkņiem:
  • Specialitātes nodarbības notiek klātienē;
  • Grupu nodarbības jāsaskaņo ar pedagogu, viena stunda nedēļā attālināti, otra, ja nepieciešamas konsultācijas, individuāli;
  • Koris nenotiek, ansambļu un orķestra darbu saskaņot ar pedagogu.
Mākslas programmas audzēkņiem:
  • Nodarbības notiek pēc individuāla saraksta (individuāli, vispārizglītojošo skolu klašu”burbuļos”);
  • Visus mākslas programmas mācību priekšmetus, izņemot fotoapstrādi, vada sk. Ilze Šuca;

Transports uz skolu kursē ierastajos laikos.

Lūgums iepazīties ar rīkojumu.

Galerija