Skolas padome

Padomes darbības mērķis un galvenie uzdevumi:

  • Sekmēt pedagogu, audzēkņu, audzēkņu vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu;
  • Izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un sekmēt tā īstenošanu;
  • Iesniegt priekšlikumus, izskatīt un saskaņot grozījumus Skolas nolikumā un iekšējās kārtības noteikumos.

Kā pievienoties padomē?

  • Skolas padome sastāvu maina katra mācību gada sākumā, taču darbam padomē var pievienoties jebkurā brīdī.
  • Lai pieteiktos darbam padomei nepieciešams sazināties ar padomes priekšsēdētāju vai skolas direktori.

Padomes sastāvs:

Padomes vadītāja: Kristīne Ceļmillere

Locekļi: Maruta Incinberga, Irita Šteinberga, Romēna Jonāne

Izglītojamo pārstāve: Nikola Šakauska

Skolotāju pārstāvis: Lita Gārbena

Direktore: Anda Silgaile

Reglaments:

Skolas padomes reglaments

 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas ar ziediem priekšplānā