Aktualitāšu arhīvs

Gleznošanas konkursa

Starptautiskā gleznošanas konkursa “Vilnis Lielupē” izstāde

Vilnis lielupē izstāde

Izstāde “Dziesmu vilnis”

Lielupe no putnu lidojuma

Ir noslēdzies gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē” VIDEO

Vilnis Lielupē 2021 konkursa dalībnieku skaits

Ir noslēdzies konkurss “Vilnis Lielupē”

Abstrakta glezna, izmantojot akvareļatehnikā, ūdens un saules motīvs

Noris konkurss “Vilnis Lielupē”

A.Kaltiginas gleznojums

V Starptautiskais gleznošanas konkurss “Vilnis Lielupē”