5 gadu programma (20V211001)

Licences nr.: P-16718

Licences datums: 27.03.2018.

20V Vizuāli plastiskā māksla 5 gadi (1460 stundas), kura ietver mācību priekšmetus – zīmēšana, gleznošana, kompozīcija 3.-5.kl., mākslas valodas pamati 4.-5.kl., darbs materiālā 1.-2.kl.,veidošana 4.-5.kl., keramika 3.kl., datorgrafika 4.kl., vides dizains 5.kl.

Kontaktpersonas

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas skolotāja Anna Kaltigina

Direktores vietniece mācību darbā, Vizuāli plastiskās mākslas skolotāja

Anna Kaltigina

"Izkrāso dzīvi saulainās krāsās!"

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja Ilze Šuca

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

"Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!"