4 gadu programma (10V212041)
6 gadu programma (20V212041)

Licences nr.: P-12782; P-12783

Licences datums: 30.10.2015

10V Sitaminstrumentu spēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Sitaminstrumentu spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – Sitaminstrumentu spēle, vispārējās klavieres 4.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 5.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 1.-6.kl.

Kontaktpersonas

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Mareks Alksnis

"Labāk kaut kā, nekā nekā. Labāk kaut kā izcili, lai nav kaut kā nekā."

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Sitaminstrumentu spēles skolotājs

Markuss Šīmanis

"Kurš vēlas, meklē iespējas, kurš nevēlas - attaisnojumus." D.H.Mils