4 gadu programma (10V212031)
6 gadu programma (20V212031)

Licences nr.: P-12780; P-12952

Licences datums: 30.10.2015.; 23.11.2015.

10V Saksofona spēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Saksofona spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – saksofona spēle, vispārējās klavieres 2.-6.kl., mūzikas mācība 1.-2.kl., solfedžo 3.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 1.-6.kl.

Audzēkņus, mācībām Saksofona spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

Saksofona spēles skolotājs

Artūrs Sebris

Saksofons ir mana aizraušanās. Aizraušanās ir mans darbs.