4 gadu programma (10V212011)
8 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P-12775; P-12776

Licences datums: 30.10.2015.

10V Klavierspēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Klavierspēle 8 gadi (2030 stundas), kurā ietverti mācību priekšmeti specialitātē – klavierspēle, mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-8.kl., mūzikas literatūra 5.-8.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-8.kl.

Kontaktpersonas

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Elīza Krista Ekuze

Klavierspēles skolotāja

Elīza Krista Ekuze

"Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē priecīgas, augšupejošas un radošas jūtas." Beinsa Duno

Klavierspēles skolotāja

Salgales Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Māra Ansonska

Klavierspēles skolotāja

Māra Ansonska

"Caur mūziku Dievs rāda, ka Visumā bez mums ir vēl daudz kas cits. Mūzika ir visapkārt. Tikai jāprot klausīties…" no k/f “Sirds mūzika"

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Klavieru taustiņi

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."