4 gadu programma (10V212011)
8 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P-12775; P-12776

Licences datums: 30.10.2015

10V Klavierspēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Klavierspēle 8 gadi (2030 stundas), kurā ietverti mācību priekšmeti specialitātē – klavierspēle, mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-8.kl., mūzikas literatūra 5.-8.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-8.kl.

Kontaktpersonas

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Elīza Krista Ekuze

"Mūzikai jāatstāj cilvēka dvēselē priecīgas, augšupejošas un radošas jūtas." Beinsa Duno

Klavierspēles skolotāja

Klavierspēles skolotāja

Māra Ansonska

"Caur mūziku Dievs rāda, ka Visumā bez mums ir vēl daudz kas cits. Mūzika ir visapkārt. Tikai jāprot klausīties…" no k/f “Sirds mūzika

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Direktores vietniece mācību darbā, mūzikas teorijas priekšmetu un klavierspēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."