4 gadu programma (10V212011)
8 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P-12775; P-12776

Licences datums: 30.10.2015.

10V Klavierspēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Klavierspēle 8 gadi (2030 stundas), kurā ietverti mācību priekšmeti specialitātē – klavierspēle, mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-8.kl., mūzikas literatūra 5.-8.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-8.kl.

Audzēkņus, mācībām Klavierspēles programmā, uzņemam, sākot no 7 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

"Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas."

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Direktores vietniece mācību darbā, Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

"Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam."

Koncertmeistars

Koncertmeistars

Uģis Muzikants