4 gadu programma (10V212011)
8 gadu programma (20V212011)

Licences nr.: P-12775; P-12776

Licences datums: 30.10.2015.

10V Klavierspēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Klavierspēle 8 gadi (2030 stundas), kurā ietverti mācību priekšmeti specialitātē – klavierspēle, mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-8.kl., mūzikas literatūra 5.-8.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-8.kl.

Audzēkņus, mācībām Klavierspēles programmā, uzņemam, sākot no 7 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Klavierspēles skolotāja

Inita Mangale

Labāk skaisti padziedam, Nekā blēņas runājam: Dziesmas kauna nedarīja, Kā dar’ blēņu valodiņas.

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Mūzikas teorijas priekšmetu, Klavierspēles un Akordeona spēles skolotāja

Inta Zakenfelde

Ceļš ir garš, tāls un grūts. Tici tālumam.

Koncertmeistars

Koncertmeistars

Tomijs Endzelis