Interešu izglītības nodarbība 5-12 gadu vecumam.

Pirmskolas un pamatskolas vecuma bērniem – sīkplastikas darbu veidošana no māla, to glazēšana un apdedzināšana.

Kontaktpersonas

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Vizuāli plastiskās mākslas un Mākslas studijas skolotāja

Ilze Šuca

"Ir jāmīl, tas ko dari! Tad gandarījums būs par padarīto!"