Interešu izglītības nodarbības 9-15 gadu vecumam. Nodarbības pasniedz dažādi mūzikas pedagogi pamatskolas vecuma bērniem ar iemaņām instrumentu spēlē, iepazīstot populāro pasaules un latviešu mūziku.