4 gadu programma (10V212021)
6 gadu programma (20V212021)

Licences nr.: P-12777; P-17588

Licences datums: 30.10.2015.; 28.09.2018.

10V Ģitāras spēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Ģitāras spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – ģitāras spēle, vispārējās klavieres 4.-6.kl., mūzikas mācība 1.-2.kl., solfedžo 3.-6.kl., mūzikas literatūra 3.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 2.-6.kl.

Audzēkņus, mācībām Ģitāras spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.

Kontaktpersonas

Ģitārspēles skolotājs

Ģitārspēles skolotājs

Kristaps Markots