4 gadu programma (10V212031)
6 gadu programma (20V212031)

Licences nr.: P-12778; P-12779

Licences datums: 30.10.2015.

10V Flautas spēle 4 gadi (667 stundas) un 20V Flautas spēle 6 gadi (1697 stundas), kurā tiek apgūti mācību priekšmeti specialitātē – flautas spēle, vispārējās klavieres 4.-6.kl., mūzikas mācība 1.-4.kl., solfedžo 5.-6.kl., mūzikas literatūra 5.-6.kl., kolektīvā muzicēšana 1.-6.kl.

Audzēkņus, mācībām Flautas spēles programmā, uzņemam, sākot no 9 gadu vecuma.